Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V
21-02-2013

Cindy op Nieuwjaarsreceptie Zulte

Op 1 februari 2013 nodigde CD&V Zulte naar jaarlijkse gewoonte leden en sympathisanten uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Gaston Martenszaal te Zulte. De avond begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van ereburger Roger Raveel.

Daarna nam Cindy het woord. Zij benadrukte dat de samenwerking tussen lokale en bovenlokale CD&V-mandatarissen belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van Zulte en de streek. Hetzelfde was te horen bij Henk Heyerick die dit, vanuit zijn functie als ondervoorzitter van de provincieraad en parlementair medewerker van Cindy Franssen, ten volle mee wil helpen realiseren. Hierna leidde staatssecretaris Servais Verherstraeten de aanwezigen door het Vlaame CD&V-landschap.

Vervolgens werden de nieuwe voorzitters van de afdeling bekendgemaakt. Voor de verschillende geledingen werden verkozen: Nathalie Colpaert als voorzitter van Vrouw & Maatschappij, Sam De Waele opnieuw als jongerenvoorzitter en André Bruylandt als nieuwe voorzitter van de seniorenafdeling. Andy Rommel, de nieuw verkozen afdelingsvoorzitter sloot de avond af door te benadrukken dat een goede afdelingswerking en een optimale samenwerking met de meerderheidspartij van belang zijn, zonder de kritische blik in het belang van Zulte te verliezen.

 

Bookmark and Share

Zoeken