Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V
22-02-2013

Doortochtproject N9 te Kwatrecht (Wetteren) wordt nog dit voorjaar aanbesteed

Het doortochtproject N9 te Kwatrecht zal nog dit voorjaar worden aanbesteed. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

Het doortochtproject in Kwatrecht, waarvoor de Vlaamse regering 2.000.000 euro voorziet in 2013,  zal nog dit voorjaar worden aanbesteed. Het betreft de heraanleg van de weg tussen de N400 en de N42, de heraanleg van voet- en fietspaden, de heraanleg van het kruispunt N9 met de N400, het structureel onderhoud van de rijweg en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. 

Voor deze werken is de bouwvergunning reeds in orde en is de aanbestedingsprocedure nog dit voor-jaar voorzien. De werken zelf zullen ten vroegste deze zomer starten. De uitvoeringstermijn zal 200 werkdagen in beslag nemen.

Zowel schepen van Openbare Werken Lieve De Gelder als Cindy zijn tevreden met de nakende uitvoering van dit doortochtproject.

Cindy Franssen: “Door de minderhindermaatregelen zullen de ongemakken zoveel mogelijk beperkt worden en het doortochtproject zal de verkeersleefbaarheid alvast sterk verhogen.” 

Lieve De Gelder, Schepen  bevoegd voor Openbare Werken (CD&V): “De mensen van Kwatrecht wachten reeds lang op deze heraanleg. Deze werken betekenen een belangrijke opwaardering voor de leefbaarheid van deze woonkern.”

Bookmark and Share

Zoeken