Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V
25-02-2013

Oplossing voor verkeersconstipatie aan knooppunt Albatros in Aalst in zicht

Er is een oplossing in zicht voor de verkeersconstipatie aan het knooppunt Albatros in Aalst. De Vlaamse regering voorziet in het indicatief programma een studie in 2015 voor het herinrichten van het kruispunt Albatros. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits.

In 2012 werd het kruispunt Albatros N45/N460 reeds heraangelegd. Er werden vrijliggende fietspaden aangelegd ter hoogte van de rotonde. Omwille van de schade aan het wegdek werd ook de betonverharding heraangelegd. Deze ingrepen waren vooral ingegeven vanuit een verbetering van de verkeersveiligheid.

Desondanks blijkt de filevorming momenteel groot en zal het fileprobleem gezien de toekomstige ontwikkelingen alleen maar groter worden. Een oplossing dringt zich hier dus op. Voor de geplande studie in 2015 wordt dan ook 300.000 euro voorzien. Deze studie zal de haalbaarheid van een ongelijkvloerse kruising onderzoeken.

Cindy Franssen: “Hoewel 2015 veraf lijkt, is de gesuggereerde oplossing de moeite om naar uit te kijken. Hopelijk is dit een afdoende oplossing om het verkeer in Aalst weer vlot te krijgen.”

CD&V Aalst, bij monde van eerste schepen Ilse Uyttersprot: “Wij zijn uitermate verheugd dat de Vlaamse Regering de nodige investeringen doet m.b.t. het fileprobleem op één van de belangrijkste invalswegen van Aalst.”

Bookmark and Share

Zoeken