Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V
05-03-2013

Ontsluiting van papierbedrijf VPK in Dendermonde wordt veiliger

De Vlaamse regering voorziet ruim 1,5 miljoen euro om de ontsluiting en omgeving van het papierbedrijf VPK in Dendermonde verkeersveiliger te maken. Dit vernam Cindy van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits.

Het realiseren van een veiligere ontsluiting van papierbedrijf VPK in Dendermonde naar de N406 en de aanliggende spoorwegovergang is een lokale en Vlaamse prioriteit. Daarom werd een start- en projectnota opgemaakt om deze toestand aan te pakken. Beide nota’s werden conform verklaard en kunnen een hun vervolg krijgen. 

Alvorens de werken - waarvoor de stad Dendermonde zal optreden als bouwheer - kunnen starten, moet men nog een aantal zaken afronden: de onteigeningen moeten afgerond worden, het aanbestedingsdossier moet worden opgemaakt en de procedure doorlopen, de bouwvergunning moet binnen zijn en eventueel moet een Fluxys-leiding verlegd worden.   
  
Cindy: “Het is alvast een goede zaak dat de geplande werken zullen inspelen op de economische ontwikkeling van deze site en er anderzijds maximaal wordt ingezet op de verkeersveiligheid.”

Leen Dierick, Eerste Schepen Dendermonde en Federaal Volksvertegenwoordiger: "Ik ben bijzonder verheugd dat de Minister de financiële middelen voor dit belangrijke project heeft herbevestigd. Vooral in deze economisch moeilijke tijden is dit zeker niet vanzelfsprekend. Ondertussen werkt de stad verder aan de onderhandelingen en is het bestek voor de aannemer zo goed als klaar. In maart 2013 volgt er een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen en wordt dit bestek met de ontwerper en de afdeling wegen en verkeer verder gefinaliseerd zodat het mogelijks in april kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad. In elk geval hopen we dat de werken nu zo snel mogelijk kunnen starten. Het is niet alleen voor het bedrijf van essentieel economisch belang maar ook voor de buurt. We hopen zo spoedig mogelijk de buurt te kunnen informeren over de verdere timing."

 

Bookmark and Share

Zoeken