Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V
08-03-2013

Infoavond rond kinderarmoede door JongCD&V Blankenberge

Op zaterdag 23 februari 2013 organiseerde JongCD&V Blankenberge een infoavond rond kinderarmoede in het CC Casino te Blankenberge. Meer dan 50% van de jongeren in Blankenberge leeft namelijk in kansarmoede. Reden genoeg om als jongeren ook hieromtrent de handen uit de mouwen te steken.

De avond startte om 19u30 met een ontvangst waarna Jan De Soete als voorzitter van de geleding het woord nam en de situatie in Blankenberge toelichtte. Daarna schetste Cindy op haar beurt de situatie in Vlaanderen en de maatregelen die de Vlaamse regering reeds neemt. Zij benadrukte hierbij het belang van het lokaal niveau. Ten slotte vond er een panelgesprek plaats met Welzijnsozrg, de Vlaamse Jeugdraad, Sint-Vincentius en de Gezinsbond. 

De JongCD&V-afdeling zal gesterkt met de verkregen informatie naar de jeugdraad trekken om samen met alle jongerenverenigingen een advies uit te schrijven.

Bookmark and Share

Zoeken