Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V
02-05-2013

Innesto-congresteksten klaar voor dialoog

Operatie Innesto, de vernieuwingsoperatie binnen CD&V is opgestart op 15 december 2012. Met aanvankelijk 30 en later 300 nieuwe scheuten bogen we ons over de uitdagingen van vandaag en morgen en de antwoorden die we hierop als christendemocraten kunnen bieden. Aan de hand van diverse dialogen zijn de ontwerp-congresteksten tot stand gekomen.   Op 2 mei 2013 stelde algemeen voorzitter Wouter Beke de ontwerpcongrestekst voor aan de pers en de vele Innesto-ers aanwezig. De tekst staat nu open voor dialoog met onze leden en afdelingen en moet uitmonden in een gedragen tekst op het Innestocongres op 15-16-17 november 2013.

Bookmark and Share

Zoeken