Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V
07-05-2013

Nieuwe fietspaden langs N41 in Hamme

Fietsen langs de N41 is momenteel een gevaarlijke onderneming, doch dit probleem zal binnenkort door de Vlaamse overheid worden aangepakt. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits voorziet 800.000 euro voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N41 in Hamme. Cindy peilde naar de stand van zaken van dit dossier.

Fietsen langs de N41 is momenteel een gevaarlijke onderneming, doch dit probleem zal binnenkort door de Vlaamse overheid worden aangepakt.

Het verbeteringsproject omvat de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N41 vanaf de grens met Dendermonde tot aan de Biezestraat. Momenteel wordt het terrein hiervoor opgemeten. Vervolgens dient het ontwerp te worden opgemaakt en besproken in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC). De stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd en de aanbestedingsprocedure dient te worden  doorlopen. De raming van de kostprijs van deze werken bedraagt 800.000 euro.

Volgens de huidige timing zullen de werken nog in 2013 worden aanbesteed. Afhankelijk van de voortgang in de tussenliggende procedurestappen zal de uitvoering volgen in 2013-2014.

Dit project maakt deel uit van het IFI (integraal fietsinvesteringsprogramma) waardoor 9,2 km bijkomend fietspad wordt gerealiseerd.

Cindy Franssen: “Deze vrijliggende fietspaden zullen er alvast voor zorgen dat meer inwoners van Hamme de fiets nemen richting Dendermonde. Een goede zaak voor het milieu en de veiligheid.”

Etienne Drieghe: “De confrontatie tussen het drukke verkeer en de fietsers zowel richting Dendermonde als  Sint Niklaas worden door deze aanleg tot een minimum herleid. Ook de heraanleg van de  kruispunten met o.a. de Biezenstraat vraagt hierbij aandacht zodat de veiligheid ook hier voor de zwakke weggebruiker wordt geoptimaliseerd.” 

Bookmark and Share

Zoeken