Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V
10-05-2013

35 miljoen euro voor geplande TV3V-projecten in Aalst

Cindy vernam van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits dat de geplande TV3V-projecten in Aalst op ruim 35 miljoen euro worden geraamd.   De Vlaamse overheid blijft massaal inzetten op verkeersveiligheid, ook de komende jaren plant minister Crevits aanzienlijke werken in Aalst. De TV3V-projecten 4102 en 4182 die de zwarte punten moeten aanpakken, bevatten volgende cruciale elementen: de ondertunneling van de R41 Boudewijnlaan onder N9 met bovenliggende rotonde; de ondertunneling van de R41 Boudewijnlaan onder Raffelgemstraat met bovenliggende rotonde; het opschuiven van het kruispunt Merestraat/R41 (zichtbaarheid komende uit tunnel) en de aanleg van de ontsluitingsweg nieuwe industriezone ‘Siesegemkouter’.

Aanzienlijke werken met een aanzienlijk kostenplaatje maar broodnodig gezien de huidige en de toekomstige ontwikkeling van dit deel van de stad. Naast deze grote werken is ook een structureel onderhoud voorzien, het betreft de gelijktijdige heraanleg van top- en onderlaag van de aansluitende zones op de R41. Deze zone bevindt zich buiten de projectzone van bovenstaande gevaarlijke punten.

De onteigeningsprocedure voor het verwerven van de nodige grond om deze projecten te realiseren, is lopende . Een ontheffingsnota mer is in opmaak en de bouwvergunning zal worden aangevraagd in de tweede helft van 2013. De aanbestedingsprocedure moet nog worden doorlopen en is afhankelijk van de voortgang van de onteigeningen.

De start van de werken is voorzien in 2014/2015 (afhankelijk van de voortgang van de onteigeningen) en zullen zo’n twee jaar duren.

De raming van deze TV3V-projecten bedraagt 35 miljoen euro.

Cindy Franssen: “Het wegwerken van de zwarte punten over heel Vlaanderen moet blijvend op de Vlaamse agenda worden gezet. De afgelopen jaren werd reeds heel veel gerealiseerd, maar ook in de toekomst blijft het investeren in duurzame verkeersveiligheidsprojecten hard nodig.”

Ilse Uyttersprot: " Ik ben blij met de geplande werken en investeringen. De goede contacten die er, ook in de vorige legislatuur, steeds zijn geweest met de CD&V-ministers Kris Peeters en Hilde Crevits werpen hun vruchten af.”

Bookmark and Share

Zoeken