Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V
22-05-2013

100.000 euro voor studie doortochtproject N28 te Neigem (Ninove)

Het studiebestek voor de volledige herinrichting (rijweg, fietspaden, voetpaden en riolering) van de doortocht N28 te Neigem is in voorbereiding. Cindy vernam van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits dat hiervoor 100.000 euro is voorzien.

Het studiebestek voor de volledige herinrichting (rijweg, fietspaden, voetpaden en riolering) van de doortocht N28 te Neigem is in voorbereiding. Cindy vernam van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits dat hiervoor 100.000 euro is voorzien. 

Het aandeel van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer in deze studie bedraagt 100.000 euro. De start van de studie is voorzien in het najaar van 2013. Gezien deze werken eveneens rioleringswerken bevatten, zijn hiervoor ook subsidies van de Vlaamse overheid nodig. De uitvoeringsdatum van de werken is dan ook mede afhankelijk van de toekenning van deze subsidies. 

Cindy: “Hoewel hier nog een lange weg dient afgelegd te worden alvorens tot een concrete uitvoering te kunnen komen, is de opstart van deze studie wel een belangrijke en noodzakelijke stap in de goede richting.”

Veerle Cosyns, schepen CD&V Ninove: “Ook in Ninove zijn we blij met deze evolutie. De doortocht N 28 te Neigem is een druk bereden weg, zeker voor auto’s maar ook voor fietsers. Deze herinrichtingwerken zijn noodzakelijk. Inspraak van de omwonenden en de weggebruikers zal hierbij belangrijk zijn. De stad zal hen daarvoor tijdig informeren.” 

Bookmark and Share

Zoeken