Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V
27-05-2013

100.000 euro voor studie Ringweg rond de dorpskern van Hansbeke (Nevele)

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits plant in 2013 100.000 euro voor de uitwerking van de technische ontwerpstudie van een rondweg rond de dorpskern van Hansbeke (Nevele). In een latere fase zal zij ook het aandeel voorzien in de uitvoering van de wegeniswerken. Dit vernam Cindy naar aanleiding van enkele vragen.

Dat de gemeente Nevele vol verwachting verder werkt aan de realisatie van deze ringweg  en deze zo snel mogelijk gerealiseerd wil zien, hoeft geen betoog. Het ontwerp voor deze werken is goedgekeurd en wordt verder technisch uitgewerkt. De bouwvergunning voor de aanleg van de rondweg werd medio 2012 aangevraagd en eind 2012 verkregen. Het definitief ontwerp moet nog ter goedkeuring aan de Provinciale Auditcommissie worden voorgelegd. De onteigeningsprocedure moet nog worden doorlopen en het project moet nog worden aanbesteed.

Het kostenaandeel van het Vlaamse Gewest in de studie die door Infrabel wordt uitgevoerd, wordt voorlopig geraamd op 100.000 euro. Het aandeel van het Agentschap Wegen en Verkeer in de uitvoeringskost wordt geraamd op 1.400.000 euro (inclusief BTW). Infrabel zal hierbij optreden als bouwheer.

De aanbesteding wordt, afhankelijk van de voortgang in eerdergenoemde procedures, voorzien in 2014. Als de verdere uitwerking van het project en de nodige onteigeningsprocedures vlot verlopen, kan het project mogelijks al in het najaar van 2013 worden aanbesteed.

Bookmark and Share

Zoeken