Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V
14-12-2018

Interfederale aanpak nodig tegen kinderarmoede

De recent gepubliceerde studie van Frank Vandenbroucke, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, toont aan dat kinderarmoede in België groter is dan in onze buurlanden. Vlaanderen scoort in dat opzicht beter dan de andere regio’s, Wallonië en Brussel, maar we zijn er nog niet. “Elk kind in armoede, is er een te veel. Interfederale samenwerking is in dit opzicht essentieel om de strijd tegen armoede aan te binden”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen.

De afgelopen jaren zijn in Vlaanderen enkele belangrijke maatregelen genomen die positief bijdragen in de aanpak van kinderarmoede, zoals de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag tot het Groeipakket, de Huizen van het Kind, het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ en de automatische toekenning van de school- en studietoelage. “Armoedebestrijding vergt echter een multidimensionale aanpak op verschillende domeinen en op de verschillende beleidsniveaus,” stelt Cindy Franssen, “Daarom nam de Senaat het initiatief om een pak aanbevelingen te formuleren aan alle betrokken overheden om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het is spijtig dat er nog geen concrete acties ondernomen zijn op basis van dit kinderarmoederapport. Het kan immers dienen als het masterplan waar Vandenbroucke naar verwijst.”

Bovendien is het volgens Franssen hoogtijd dat het overlegplatform, de Interministeriële Conferentie Maatschappelijke Integratie, samenkomt om de coördinatie van armoedebestrijding op te volgen. “Het overlegplatform is deze legislatuur nog niet bijeengekomen. Dat is nochtans noodzakelijk om gezamenlijk de strijd aan te binden tegen de armoede en om de mensen in armoede perspectief te geven”, vindt Franssen, ”Hoewel de kinderarmoede toeneemt, is een interfederale aanpak een stille dood gestorven.”

Bookmark and Share

Zoeken