Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V
13-12-2018

Vlaams Parlement keurt rookverbod in de wagen in het bijzijn van kinderen definitief goed

Vandaag keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goed waardoor roken in voertuigen voortaan verboden is in het bijzijn van min 16-jarigen. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen reageert tevreden: “De gezondheid van kinderen moet overal de norm zijn, ook in de auto.”

De Stichting Tegen Kanker trok in het verleden al meermaals aan de alarmbel. Wanneer er gerookt wordt in een auto, worden inzittenden blootgesteld aan schadelijke stoffen. De concentraties aan kankerverwekkende stoffen liggen in dat geval tot 27 keer hoger dan roken in huis. Daarbij volstaat het niet om het autoraampje simpelweg open te draaien. “Passief roken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig”, zegt Cindy Franssen, “Zij ademen sneller en hun longen en luchtwegen zijn nog niet volledig ontwikkeld. Meeroken maakt hen vatbaarder voor long- en hersenvliesontstekingen en het risico op kanker verhoogt.”

Nadat Cindy Franssen vorig jaar een actuele vraag stelde over een mogelijk verbod, bleek daarvoor al snel een kamerbreed draagvlak te zijn. Vlaams minister Joke Schauvliege is daarmee aan de slag gegaan en nam samen met minister Jo Vandeurzen een decretaal initiatief. “Ik ben bijzonder tevreden met de goedkeuring van het decreet. De gezondheid van kinderen moet de norm zijn”, aldus Cindy Franssen.

Bookmark and Share

Zoeken