Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V
12-11-2013

Nieuwe tunnels en rotondes op N60 tussen E17 en De Vogelzang

De komende jaren zullen verschillende gevaarlijke punten op de N60 tussen de E17 en Gavere worden heringericht. Het kruispunt ‘Vogelzang’ te Gavere wordt reeds in 2014 aangepakt. De geplande werken richting E17 kennen nog geen concrete timing. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) van minister Crevits (CD&V), Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken.

De gewestweg N60 tussen de E17 in De Pinte tot de aansluiting met de geplande en bestaande N60 ter hoogte van de provinciegrens ten zuiden van Ronse, werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) als primaire weg categorie I geselecteerd. Om dit concreet in te vullen, werd in 2005 een streefbeeldstudie opgesteld met als doelstelling de principes vast te leggen voor de toekomstige inrichting van de N60. Bij ingrepen langs de N60 zal in eerste instantie uitgegaan worden van die streefbeeldstudie.  Het omvormen van de N60 tot primaire weg kan niet in één beweging gebeuren. Bijgevolg is er een gefaseerde aanpak voorzien:

Fase 1:Kruispunt Vogelzang

De werken zijn reeds aanbesteed voor een bedrag van 1.109.571 miljoen euro. Omwille van de werken op de E17 tussen Kruishoutem en Deinze, zullen deze werken pas in 2014 worden opgestart. Het kruispunt wordt omgevormd tot een semi-conflictvrij verkeerslichtengeregeld kruispunt. De doorsteken in de middenberm van de N60 ter hoogte van de Bernstraat en Pontstraat worden gesloten, zodat gevaarlijke linksafbewegingen onmogelijk worden gemaakt.

Fase 2: Afrittencomplex E17/N60

De werken bestaan uit de aanleg van een een rotonde aan de noordelijke op- en afrit en de bijkomende op- en afritlussen aan de zuidzijde. Het fietsverkeer wordt afgeleid via een alternatieve route langs de Heirweg. De raming van de werken bedraagt 7,1 miljoen euro. De onteigeningen zijn lopende. De start van de werken is voorzien voor 2014, maar hangt af van de realisatie van de onteigeningen. De uitvoeringstermijn bedraagt 240 werkdagen.

Fase 3: Kruispunt Makro

De werken op de N60 bestaan uit de ondertunneling van de rotonde aan de Begoniastraat, de aanleg van parallelle wegen en het afsluiten van de Sint-Annastraat. De raming van de werken bedraagt 15 miljoen euro.

Fase 4: Kruispunt Eke-Noord

De werken bestaan uit een ongelijkvloerse kruising aan de rotonde “Bonaparte” en het afsluiten van de Koedreef/’s Gravendreef (middenberm is reeds dichtgemaakt). Er is nog geen zicht op de kostenraming.

Fase 5: Kruispunt Eke-Zuid

De werken bestaan uit het afsluiten van de zijstraten, de aanleg van parallelle wegenis en de bouw van een fietstunnel in de as van de N452. In het najaar zal wel al de doorsteek aan de Nieuwe Steenweg worden afgesloten. Er is nog geen zicht op de kostenraming.

Cindy Franssen: “De omvorming van de N60 tot primaire weg zal de verkeersveiligheid ten goede komen, zowel voor het doorgaand als het lokaal verkeer. Voor de fietsers worden veilige alternatieven uitgewerkt. Deze werken zullen de oversteekbaarheid van de N60 voor de lokale inwoners verbeteren. De lokale CD&V mandatarissen van De Pinte en Nazareth delen deze visie en zetten zich al vele jaren in voor de realisatie van dit project.”

Vincent Van Peteghem, CD&V-fractieleider in De Pinte: “De afgelopen jaren is door onze mandatarissen heel wat tijd en energie gestoken in dit dossier. De aanleg van het nieuwe, ontdubbelde afrittencomplex zal de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren, waardoor auto’s elkaar niet langer nutteloos hoeven te kruisen. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat de werken binnenkort van start kunnen gaan. ”

Christiaan Vanherzeele (CD&V), schepen van Openbare Werken voor gemeente Nazareth: “Ik ben tevreden dat het dossier vooruitgang maakt en dat een goed evenwicht werd gevonden tussen bereikbaarheid voor de bewoners en een verhoogde verkeersveiligheid op de N60.”

Bookmark and Share

Zoeken