Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V
07-11-2013

Subsidies voorzien voor heraanleg Geraardsbergsesteenweg (N465a), doortocht Oosterzele

De Vlaamse overheid heeft € 150.000 voorzien voor de opstart van een studie voor de heraanleg van de doortocht (N465a, Geraardsbergsesteenweg) te Oosterzele. Dit antwoordde minister van mobiliteit en openbare werken, Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V).

De herinrichting voorziet in het aanleggen van fietspaden, een gescheiden riolering en het structureel onderhoud van de rijweg. Het project start vanaf de gemeentegrens met Melle en loopt tot het kruispunt met de N42 (kruispunt Parksken).

Johan Van Durme (CD&V), burgemeester: ’Het gemeentebestuur zal de nodige stappen ondernemen voor de opstart van het project.  De studie, onteigeningen en aanbesteding moeten nog doorlopen worden.’

Cindy Franssen: ‘De herinrichting van de Geraardsbergsesteenweg zal de verkeersveiligheid ten goede komen, vooral voor de zwakke weggebruiker.’

Christ Meuleman (CD&V), schepen van openbare werken: ‘Ik ijver al jaren voor een veilig afgescheiden fietspad langsheen de Geraardsbergsesteenweg. De aanleg dient prioritair behandeld te worden, aangezien de bestaande fietspaden op de N42 bij de tijdelijke herinrichting werden weggehaald. Nu de herziening van het mobiliteitsplan werd goedgekeurd door de gemeentelijke en regionale mobiliteitscommissie kunnen we van start gaan met de studie voor de aanleg van fietspad, riolering en wegenis op de Geraardsbergsesteenweg. Het gemeentebestuur zal begin 2014 hiervoor een ontwerpbureau aanstellen.‘

Bookmark and Share

Zoeken