Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
11-10-2018

Verbreding Maarkebeek aan Berchemweg (N8) gepland in 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in zee met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om een totaaloplossing te bieden voor de overstromingsgevoelige Maarkebeek ter hoogte van de bebouwde zones rond de Berchemweg (N8), zo meldt Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) na bevraging van de bevoegde minister.

Om het hoofd te bieden aan de gevoeligheid voor overstromingen aan de Maarkebeek zal een vergroting van de duiker onder de N8 plaatsvinden. Deze verbredingswerken worden geraamd op 50.000 euro en zullen volledig gedragen worden door de VMM. Daarnaast zijn ook aanpassingswerken nodig aan de brug over de Berchemweg (N8) waarvan de kosten geraamd zijn op 500.000 euro. Deze zullen evenredig gedragen worden door AWV en VMM.

“Momenteel is het archeologisch onderzoek nog aan de gang, daarna kunnen de benodigde vergunningen aangevraagd worden. De start van de werken staat vervolgens gepland in het najaar van 2019.”, weet Cindy Franssen.

“Tijdens de uitvoering zal een tijdelijke omleiding van alle verkeer nodig zijn om de werken zo snel mogelijk te finaliseren. Dit zal zowel een prijs- als tijdsbesparing inhouden. We kijken uit naar het veiligstellen van de buurt rond de Maarkebeek tegen mogelijk overstromingsgevaar.”, besluit Mathieu De Cock, schepen van ruimtelijke ordening en milieu voor CD&V.

Bookmark and Share

Zoeken