Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
20-09-2018

Herinrichting N441 te Nederename in 2020

De N441 zal er binnenkort anders uitzien vanaf de kruising van de Ohiostraat en de Hemelrijkstraat, tot de Oudstrijdersstraat uitmondt in de Nederenamestraat (N46). Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) behartigt dit dossier al langer bij de Vlaamse minister van mobiliteit.

Zo zal de N441 in drie sequenties worden onderverdeeld. In het eerste deel vanaf de Hemelrijkstraat tot aan de Sint-Vedastusstraat zal een verhoogd fiets- en voetpad worden aangelegd van 3 meter breed. Het volgende deel van de rijbaan tot aan de Robert De Preesterstraat zal vernieuwd worden met grijs uitgewassen beton, om de pleinzone te verduidelijken. Voorbij de R.D.Preesterstraat wordt zoveel mogelijk een vrijliggend fietspad voorzien, enkel waar maar 9,5m beschikbaar is wordt een fietssuggestiestrook aangebracht. Parkeren op de rijbaan zal hier verboden worden, wel worden er enkele kortparkeerplaatsen geïnstalleerd. In het laatste gedeelte tot aan de N46 zal er met fietssuggestiestroken gewerkt worden.

Voorts wordt ook de situatie rond zowel de Freinetschool ‘De Vier Tuinen’ en KBO Nederename aangepakt. “Aan ‘De Vier Tuinen’ zullen verhoogde fietspaden van 1,75m breed komen te liggen. Er wordt eveneens ruimte gecreëerd voor een voetgangersoversteek met middeneiland en er komen bushaltes waarbij de bussen op de rijbaan halt houden. Rond KBO Nederename zal een tonnagebeperking gelden en zullen drie kiss-and-ride plaatsen komen. De verkeersveiligheid rond scholen moet immers een van de prioriteiten zijn in mobiliteitsvraagstukken.”, besluit Cindy Franssen.

Verder zal de stad Oudenaarde zich nog moeten ontfermen over het samenhangende rioleringsdossier. Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit voor CD&V maakt zich sterk dat het dossier zoals gepland in 2020 uitgevoerd kan worden: “Zo zijn recent ook de onteigeningen allemaal afgerond. Op vraag van de bewoners van de Pelikaanstraat zal ook onderzocht worden om deze straat een eenrichtingsstraat te maken in combinatie met de reeds aanwezige Schoolstraat. De stad Oudenaarde en het Agentschap Wegen en Verkeer zullen wederom goed samenwerken om een duurzame herinrichting van de doortocht van de N441 in Nederename te bewerkstelligen.”

Bookmark and Share

Zoeken