Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
13-09-2018

Investeringen aan N60 in Oudenaarde

In het Vlaams investeringsprogramma wegen komt de N60 in Oudenaarde meermaals voor. De meest spraakmakende projecten zijn de saneringen van de vier bruggen en de aanpassingen aan de rotonde Samsonite. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) bevroeg Vlaams minister van mobiliteit, Ben Weyts over deze dossiers.

De vier bruggen krijgen een opknapbeurt en zullen voorzien worden van een nieuwe waterdichting. Waar nodig zullen eveneens de voegen en leuningen vernieuwd worden. Het betreft hier de bruggen over Huttegem en het spoor, over de Doornikse Heerweg en de Wortegemstraat, over de Kortrijkstraat en over de Deinzestraat.

De uitvoering van deze werken is voorzien in 2021 of 2022 aangezien ze moeilijk te combineren valt met andere werken die reeds gepland staan op de N60. Zo staan de vernieuwing van de rijwegverharding tussen de Spoorwegbrug en Scheldebrug al op het programma, net als de aanpassingswerken aan de rotonde Samsonite.

Eindelijk wordt ook de rotonde Samsonite onder handen genomen. Er wordt hier een uitbreiding tot 2 rijstroken op de rotonde voorzien. “Het technische dossier zou eind dit jaar moeten afgerond zijn waarna een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Als alles goed verloopt, kan de uitvoering in het voorjaar van 2019 starten.”, aldus een tevreden Cindy Franssen.

“Deze werken zullen zorgen voor een vlottere doorstroming op de N60. Een doordachte coördinatie van al deze projecten is echter noodzakelijk om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. De lovenswaardige samenwerking tussen de stad Oudenaarde en het Vlaams Gewest valt dus enkel maar te onderschrijven.”, besluit Cindy Franssen voldaan.

“Om de verkeersdruk in de woonkernen te verzachten, moeten meer bestuurders de N60 gebruiken. Deze investeringen zijn dan ook van primordiaal belang om een vlotte circulatie te verzekeren en de secundaire wegen te ontzien. We juichen deze inspanningen met andere woorden ten zeerste toe.”, bemerkt ook Lieven Cnudde (CD&V), schepen van mobiliteit.

Bookmark and Share

Zoeken