Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
22-06-2018

Monitoring zwangerschapsdiabetes in de lift

In Vlaanderen komen er jaarlijks 20.000 mensen met diabetes bij. Tegen 2030 zou dit kunnen oplopen tot één op tien Vlamingen. Zo behoren vrouwen met zwangerschapsdiabetes tot een van de risicogroepen om diabetes te ontwikkelen. Uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) opvroeg bleek een stijgende tendens in de monitoring van deze vrouwen via het project ‘Zoet Zwanger’ dat door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd opgezet.

Zo’n 1 à 2% zwangere vrouwen krijgt ooit te maken met zwangerschapsdiabetes. Deze tijdelijke verhoging van de bloedsuikerspiegel maakt vrouwen bijzonder vatbaar om in de 6 jaar volgend op de bevalling diabetes type 2 of prediabetes te ontwikkelen. Voor ongeveer 1 op 3 vrouwen wordt zwangerschapsdiabetes dus een blijvende kwaal.

Het ‘Zoet Zwanger’-project, een samenwerking tussen de Diabetes Liga en de Vlaamse overheid, tracht zoveel mogelijk vrouwen met zwangerschapsdiabetes aan te sporen de nodige stappen te ondernemen om diabetes te voorkomen door zich onder meer jaarlijks te laten controleren. “Mits de juiste maatregelen kan de kans op diabetes voor deze hoogrisicogroep gehalveerd worden”, aldus Franssen. “Het belang van preventie kan hier dus niet onderschat worden”.

Bookmark and Share

Zoeken