Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
05-06-2018

Overheid speurt zelf mensen in armoede op

Diensten zoals het OCMW gaan vanaf volgend jaar actiever op zoek naar mensen die het moeilijk hebben, zoals armen. Dat is het gevolg van een beslissing van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Hij wil OCMW's in heel Vlaanderen nauwer laten samenwerken met ziekenfondsen en CAW's.

Mensen met financiële problemen, maar ook gehandicapten, chronisch zieken of slachtoffers van een misdrijf … Ze hebben allemaal recht op ondersteuning van diensten zoals het OCMW. Denk aan een leefloon, schuldbemiddeling of juridisch advies. Alleen is het voor gewone mensen vaak erg lastig om te weten waar ze recht op hebben of voor welke steun ze bij welke dienst moeten aanklopt. Een pak rechthebbenden dient, uit schaamte of onwetendheid, zelfs nooit een aanvraag in.

Een grote hervorming van het lokaal sociaal beleid moet daarin verandering brengen. De afgelopen jaren liep op elf plaatsen al een proefproject met een Geïntegreerd Breed Onthaal. Op een conferentie rond sociaal werk vandaag in Brussel kondigt minister Vandeurzen aan dat de nieuwe aanpak begin volgend jaar wordt veralgemeend.

OCMW's in heel Vlaanderen moeten vanaf dan nauwer gaan samenwerken met de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW's) en de maatschappelijke diensten van de ziekenfondsen. “Om te beginnen moet zo de toegankelijkheid verbeteren”, zegt Sarah Vanderriest, coördinator van het project in Diksmuide.

Iemand die één keer zijn verhaal doet, kan straks hulp krijgen van de drie diensten. Nu moeten mensen soms drie keer op afspraak en drie keer hun (pijnlijk) verhaal vertellen omdat er te weinig overleg is.

Boeren in de knoop

De tweede doelstelling is dat de drie organisaties samen meer mensen bereiken die in eerste instantie niet zelf om hulp vragen. In Diksmuide gebeurt dat met landbouwers. “We weten dat boeren het vaak financieel moeilijk hebben. Toch kloppen ze amper bij het OCMW aan.”

Dus spreken medewerkers de boeren, maar ook mensen in hun omgeving, zelf aan over welke hulp er bestaat. “Er is schaamte”, zegt Vanderriest. “Maar er zijn ook praktische problemen opgedoken, die we gaan oplossen. Zo is langskomen tijdens de kantooruren voor boeren moeilijk.”

Geen verplichting

Een verplichting is de nieuwe manier van werken niet voor OCMW's. De Vlaamse overheid kan lokale besturen niet opleggen om samen te werken, maar is wel van plan te investeren in extra personeel, al is nog niet bekend hoeveel.

“Extra middelen zijn nochtans cruciaal”, zegt Nathalie Debast van de VVSG. “Veel diensten hebben nu al de handen vol met de dossiers van bestaande cliënten. Alleen met extra steun kunnen ze ook nog op zoek naar mensen die uit de boot vallen.” 

Bookmark and Share

Zoeken