Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
07-01-2018

N46 in de shortlist voor het monitoren van sluipverkeer

De kilometerheffing op zwaar vrachtvervoer heeft heel wat verkeersdrukte teweeggebracht op niet getolde gewestwegen. Dit sluipverkeer werd gedurende een jaar gemonitord. Recent werd een tussentijdse evaluatie besproken in het Vlaams Parlement. De ongerustheid van de burgers was terecht, want Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen vernam ook via de telresultaten dat de N46 tussen Oudenaarde en Zottegem effectief drukker is geworden. De N46 zit daarom in de shortlist van gewestwegen die blijvend gemonitord zullen worden.

Recent werd een tussentijdse evaluatie over de kilometerheffing op vrachtwagens besproken in het Vlaams Parlement. Door deze evaluatie zijn er op 6 extra gewestwegen (N35, de N43, een deel van de N42, de N14 en de N73) vanaf 1 januari 2018 een kilometerheffing van kracht. Tevens zullen er 67 wegen blijvend gemonitord worden, omdat daar ook aanzienlijke stijgingen in verkeersdrukte zijn, waaronder ook de N46. Tegen de zomer van 2018 moet duidelijk worden of en hoe de N46 en de andere 66 locaties aangepakt zullen worden.

Onderzoek

Er werd een analyse gemaakt van de telposten waarbij de nulmetingen en de éénmetingen met elkaar werden vergeleken. Voor de N46 was de telpost gelegen in de Latemdreef te Zwalm. De metingen tonen aan dat er in de rijrichting naar Zottegem een stijging is van 39% en in de rijrichting naar Oudenaarde er een stijging is van 195% betreffende het zwaar vrachtverkeer.

Mogelijks is de verschuiving van de bijkomend vrachtverkeer te verklaren doordat vrachtverkeer de hoger gecategoriseerde wegen (E40 en N60) waar de kilometerheffing geldt, ontwijkt langs de N46 via Aalst en Oudenaarde. Dit wordt echter niet gestaafd door andere metingen op de N46 (telpost 710 en 711, ter hoogte van Hundelgem). Deze tonen een daling van het aantal vrachtwagens. Doordat die tellingen mogelijks beïnvloed zijn door wegeniswerken gedurende de telperiode, kan nog geen uitsluitsel gegeven worden of de N46 effectief als sluipweg gebruikt wordt. 

Conclusie

De verkeersleefbaarheid van de N46 (waarlangs onder andere ook het KBO van Ename,  freinetschool de Vier Tuinen en een school in Sint-Maria-Latem gevestigd zijn) daalt door de merkbare stijging van het aantal vrachtwagens. Een vrachtwagenverbod op de N46 behoort echter niet tot de mogelijkheden. De secundaire weg is immers de aangewezen route voor vrachtverkeer tussen Zottegem en Oudenaarde. Vrachtverkeer op langere afstand, onder andere komende van Aalst, zou wel geweerd moeten worden. Ondertussen is het Vlaams Gewest ook gestart met een studie om de fietspadeninfrastructuur langs de N46 te verbeteren.

Cindy Franssen: “Dit dossier blijf ik op de voet volgen. Sluipverkeer moet gebannen worden om de N46 leefbaar én verkeersveilig te houden, zeker in de buurt van schoolomgevingen.”

Lieven Cnudde: “Meten is weten. De N46 kan en mag nooit een sluipweg worden voor het vrachtverkeer. Enkel een strikt noodzakelijk vrachtvervoer langs de N46 mag toegelaten worden. Zo creëren we niet alleen een veilige, maar ook een gezonde, leef en woonomgeving ... zeker rond onze scholen !”

Bookmark and Share

Zoeken