Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
26-11-2017

Vlaams Parlement unaniem vóór verbod op roken in de auto met kinderen, voorstel van Cindy.

Vlaams parlementslid Cindy Franssen (CD&V) dient samen met Sabine de Bethune (CD&V) en de meerderheidspartijen een resolutie in naar analogie van een in de Kamer gestemde resolutie van CD&V-kamerlid Els Van Hoof. Deze resolutie bepleit de verankering van het recht op sociale bescherming in het Vlaams internationaal beleid en in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Hiermee zetten de Vlaamse meerderheidspartijen zich op 1 lijn met de NGO-campagne ‘Sociale bescherming voor iedereen’ (www.socialebescherming.be).

Roken in de wagen is een stuk ongezonder dan in een ander lokaal. Volgens de Stichting tegen Kanker worden inzittenden blootgesteld aan concentraties van kankerverwekkende stoffen die 27 keer hoger liggen. Passief roken is dus ongezond, maar kinderen zijn extra kwetsbaar voor meeroken, omdat ze sneller ademen, omdat hun  longen, luchtwegen en immuunsysteem nog volop in ontwikkeling zijn.

Zo zijn baby’s die meeroken veel vatbaarder voor wiegendood. Passief roken is één van de belangrijkste doodsoorzaken in het eerste levensjaar. Op latere leeftijd is de kans op kanker en hart- en vaatziekten ook groter.

Als we het kind als norm nemen, is een verbod op roken in wagens waarin zich kinderen bevinden de enige verdedigbare keuze.

 

Daarom is er al een dergelijk rookverbod in Frankrijk, Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Litouwen, Malta, Slovenië. Uit onderzoek van de Stichting tegen Kanker blijkt trouwens dat 93% van de Belgen achter het verbod staat.

 

Juridisch leidt het geen twijfel dat een dergelijk verbod best federaal wordt geregeld door de minister van volksgezondheid. Maar minister Schauvliege maakt gewag van een decretale link tussen leefmilieu en volksgezondheid die haar toelaat zelf initiatief te nemen. Ze kondigde in antwoord op Franssen’s vraag dan ook aan dat ze de voorbereiding voor een verbod opstart, in samenspraak met minister van welzijn Jo Vandeurzen.

Daarmee maakt minister Schauvliege duidelijk dat ze het voorbeeld van haar Waalse evenknie wil volgen. Wallonië heeft zich er immers al toe geëngageerd om roken in wagens waarin zich ook kinderen bevinden als milieu-breuk te bestempelen, waarop een boete van 150 euro staat.

 

Voor Cindy Franssen kan het nu ook in Vlaanderen niet snel genoeg gaan: “Kinderen kiezen er niet voor om mee te roken. Zeker in een kleine gesloten ruimte als de wagen zijn de gezondheidsrisico’s op langere termijn aanzienlijk. Het is letterlijk van levensbelang dat we ingrijpen. Hopelijk komt de federale regering snel over de brug, maar we gaan geen tijd verspillen aan bevoegdheidsdiscussies. Dat zou onverantwoord zijn. Het is dan ook fantastisch dat Joke Schauvliege en Jo Vandeurzen de voorbereiding voor een eventueel Vlaams verbod opstarten. Daarvoor kunnen ze rekenen op steun van de meerderheidspartijen én de oppositie.”

Bookmark and Share

Zoeken