Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
27-03-2017

Vlaams gewest investeert fors in rioleringswerken Oudenaarde

De Vlaamse regering heeft zopas het investeringsprogramma 2018 van Aquafin voor de verbetering van grote waterzuiveringsinfrastructuren goedgekeurd. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) van initiatiefnemend minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege Voor dit programma werden 151 projecten geselecteerd, waaronder voor Oudenaarde de renovatie van de collector Bruwaan - Serpentstraat en de heraanleg van de riolering in de Wortegemstraat en Beverestraat.

Joke Schauvliege: “De geselecteerde 151 projecten worden nu in mijn opdracht uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd door de nv Aquafin.  Bovenop de gebruikelijke 100 miljoen euro aan gewestelijke investeringen omvat het programma voor 2018 ook 130 miljoen euro aan gemeentelijke investeringen die Vlaanderen - in het kader van het lokaal pact - overneemt van de gemeenten.”

Voor de collector Bruwaan - Serpentstraat wordt een budget uitgetrokken van 903.000 euro. 467.000 euro daarvan is een gewestelijke investering en de 436.000 euro die normaal door de gemeente moest bekostigd worden zal het gewest ook voor haar rekening nemen. Voor de heraanleg van de riolering in de Wortegemstraat en Beverestraat voorziet de Vlaamse overheid 1.482.130 euro. Het integrale investeringsbudget hiervan neemt men ook over van de lokale overheid naar aanleiding van het lokaal pact.

Cindy Franssen: “De Vlaamse overheid stelt subsidies ter beschikking voor steden en gemeenten die hun rioleringsstelsel willen (her)aanleggen. Dit bestaande subsidiestelsel wordt uitgebreid met het lokaal pact om de lokale besturen een bijkomende impuls te geven voor de verdere uitbouw van hun gescheiden rioleringsstelsel en de optimalisatie van het bestaande stelsel. Alle projecten gefinancierd via het lokaal pact worden uitgevoerd door nv Aquafin.”

Richard Eeckhaut, (CD&V) schepen van Leefmilieu van Oudenaarde: “Wij zijn zeer tevreden dat de rioleringsdossiers zijn goedgekeurd en dat de middelen voorzien zijn in het investeringsprogramma van nv Aquafin. Daardoor kan de stad ook beginnen aan de planopmaak van de straatvernieuwingen. De middelen hiervoor zijn ook alvast voorzien in het meerjarenplan van stad Oudenaarde.”

Bookmark and Share

Zoeken