Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V

Nieuws

29-01-2013

Proactieve geneeskunde en kanker in Vlaanderen

Op 11 december 2012 werd in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding in het Vlaams parlement een gedachtewisseling georganiseerd omtrent het dossier van het Instituut Samenleving en Techonologie (IST) ‘Proactieve geneeskunde en kanker in Vlaanderen’. Cindy duidde er in haar tussenkomst op dat er een totaalaanpak nodig is om de gezondheidskloof - die ook in de kankergeneeskunde bestaat - te dichten en dat artsen meer aandacht moeten schenken aan hun preventieve rol en de sociale aspecten van de behandeling.Lees meer

23-01-2013

Gewezen burgemeester Heyerick nu ook werkzaam voor nationaal ondervoorzitter Franssen

Verkiezingen brengen soms wel eens verschuivingen met zich mee binnen het politiek personeel. Ook na 14 oktober jongstleden was dit niet anders. Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Cindy Franssen zag alvast haar kans om extra lokale expertise in te lijven in haar team van medewerkers. Gewezen burgemeester van Zulte, Henk Heyerick, zal namelijk heel specifiek voor de regio’s Schelde-Leie en Vlaamse Ardennen de regiodossiers opvolgen en mee activeren waar mogelijk.Lees meer

22-01-2013

Belgisch begrotingstekort blijft waarschijnlijk onder 3% van het BBP

Op 17 januari 2013 stelde Minister van Begroting Olivier Chastel de resultaten van de begroting voor, in aanwezigheid van vicepremier en Minister van Financiën Steven Vanackere en vicepremier en Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx.Lees meer

21-01-2013

Cindy op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Sint-Laureins

Zondag 20 januari 2013 hield CD&V Sint-Laureins zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In garage Maenhout in Sint-Jan-In-Eremo kwamen leden, kennissen en sym-pathisanten samen bij een hapje en een drankje om het nieuwe jaar in te luiden. Na de enthousiasmerende woorden van Annick Willems en de gelegenheidstoespraak van Cindy werden de nieuwe voorzitters bekendgemaakt: Bart Van Keere en Martine Cools (Vrouw & Maatschappij).

15-01-2013

Toepassing Jogjakartaprincipes van belang voor rechten

In december werd in de Senaat een voorstel van resolutie besproken betreffende de erkenning van Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit. In 2008 was Cindy mede-indiener van een voorstel van resolutie over de Jogjakartaprincipes in het Vlaams parlement. Nu werd het voorstel geagendeerd in de Senaat op gezamenlijk initiatief, samen met collega De Bruyn en Anciaux. Lees meer

09-01-2013

Wouter Beke: "Een Vlaanderen dat de Vlaming versterkt"

Met het congres van Kortrijk wilden wij het zwaartepunt naar de deelstaten verleggen. We doen dit door de deelstaten bevoegd te maken voor het gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheidsbeleid, hen bevoegd te maken voor bepaalde aspecten van de gerechtelijke organisatie en procedure en in het mobiliteitsbeleid, en door het versterken van het principe van de fiscale autonomie. Lees meer

07-01-2013

Tussenkomst inzake Beleidsbrief Gelijke Kansen 2012-2013

Cindy stelde in haar tussenkomst inzake de beleidsbrief Gelijke Kansen 2012-2013 vast dat er nog maar weinig van de vooropgestelde plannen en doelstellingen in de vorige beleidsbrief zijn gehaald. Ze maakt zich dan ook zorgen om de landingsroute van de verschillende initiatieven.Lees meer

Berichten 351 tot 357 van 358 berichten.

Zoeken