Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

Nieuws

15-01-2013

Toepassing Jogjakartaprincipes van belang voor rechten

In december werd in de Senaat een voorstel van resolutie besproken betreffende de erkenning van Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit. In 2008 was Cindy mede-indiener van een voorstel van resolutie over de Jogjakartaprincipes in het Vlaams parlement. Nu werd het voorstel geagendeerd in de Senaat op gezamenlijk initiatief, samen met collega De Bruyn en Anciaux. Lees meer

09-01-2013

Wouter Beke: "Een Vlaanderen dat de Vlaming versterkt"

Met het congres van Kortrijk wilden wij het zwaartepunt naar de deelstaten verleggen. We doen dit door de deelstaten bevoegd te maken voor het gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheidsbeleid, hen bevoegd te maken voor bepaalde aspecten van de gerechtelijke organisatie en procedure en in het mobiliteitsbeleid, en door het versterken van het principe van de fiscale autonomie. Lees meer

07-01-2013

Tussenkomst inzake Beleidsbrief Gelijke Kansen 2012-2013

Cindy stelde in haar tussenkomst inzake de beleidsbrief Gelijke Kansen 2012-2013 vast dat er nog maar weinig van de vooropgestelde plannen en doelstellingen in de vorige beleidsbrief zijn gehaald. Ze maakt zich dan ook zorgen om de landingsroute van de verschillende initiatieven.Lees meer

03-01-2013

Tussenkomst inzake Beleidsbrief Armoedebestrijding 2012-2013

Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen deed op 29 november 2012 een tussenkomst omtrent de beleidsbrief Armoedebestrijding 2012-2013. Ze bevestigt hierbij dat er op een aantal terreinen vooruitgang is geboekt, maar benadrukt tevens dat de regering blijvend aandacht moet geven aan een aantal aspecten en maatregelen met het oog op een recurrent beleid. Lees meer

Berichten 351 tot 354 van 354 berichten.

Zoeken