Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

Nieuws

23-03-2018

De Senaat draagt het aan banden leggen van hormoonverstorende stoffen hoog in het vaandel!

De plenaire vergadering van de Senaat stemde het informatieverslag van initiatiefnemer Senatrice Cindy Franssen (CD&V) inzake hormoonverstorende stoffen (EDC’s) goed. Deze stemming is de kers op de taart van het vele commissiewerk dat binnen de Senaat, over de partijgrenzen heen, intensief en kwalitatief, informatie heeft verzameld en gebundeld inzake de problematiek rond EDC’s. Het eindresultaat mag er dan ook zijn: de 72 aanbevelingen die worden gebundeld, zorgen ervoor dat dit informatierapport de volgende jaren kan doorgaan als hét referentiekader inzake EDC’s voor alle beleidsniveaus in België. Speerpunten uit de tekst zijn de ontwikkeling van een nationaal actieplan, onmiddellijke maatregelen ter bescherming van doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid (zwangere vrouwen, kinderen van 0-3 jaar en adolescenten) en meer kennisverzameling en sensibilisering rond de problematiek van de EDC’s.Lees meer

07-03-2018

Zorg- en hulpverleners in Vlaanderen verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de Vlaming staan en zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Deze zorg- en hulpverleners gaan nu nauwer en met meer expertise samenwerken. Onderling, maar ook met hun patiënten, het lokale bestuur en de lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Zorg- en hulpverleners hebben in hun regio bepaald welke gemeenten samen een eerstelijnszone vormen: een zone van ongeveer 75.000 tot 125.000 inwoners waarbinnen die versterkte samenwerking vorm zal krijgen. 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben al een plaats gevonden in één van 49 zones, de overige gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen zone vormen. Lees meer

21-02-2018

Organisatie van het eetfestijn van Cindy Franssen schenkt 500 euro aan KSA Eine.

Op zondag 11 februari 2018 was het 5e eetfestijn van Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) gepland. Door familiale omstandigheden kon dit eetfestijn niet doorgaan, maar traditiegetrouw wou ze de organisatie die dit jaar in aanmerking kwam voor de tombola, toch een bijdrage schenken.Lees meer

14-02-2018

Correct gebruik van oordoppen sterker promoten

Tinnitus of oorsuizen treft steeds meer jongeren en kinderen. Cindy Franssen en de overige meerderhiedspartijen pleiten in een resolutie voor meer sensibilisering en voor duidelijkere richtlijnen rond oordopjes. Daarbij vragen ze onder meer hulp van de apothekers.Lees meer

07-02-2018

Ministers Vandeurzen en Crevits steken het medisch onderzoek op school in nieuw jasje

Vanaf volgend schooljaar zullen kinderen en jongeren uit het basis- en het secundair onderwijs tijdens hun schoolloopbaan 5 keer naar het medisch onderzoek gaan. Het onderzoek wordt breder dan nu. De medische contacten zullen niet alleen aandacht hebben voor het pure medische aspect, maar ook voor het welbevinden en de leefgewoonten van de leerlingen. Ouders zullen nauwer bij de contacten betrokken worden. De aanpassingen maken deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer

31-01-2018

Opinie Voorzitter Wouter Beke: Waarom we allen naar 'Taboe' moeten kijken

Sinds Taboe, de nieuwe reeks van Philippe Geubels, op televisie komt, zitten we met ons gezin op zondagavond voor de buis gekluisterd. Het is ontroerende tv. En bovenal een fris tegengewicht voor de soms kille discussies die vandaag het debat lijken te bepalen.Lees meer

07-01-2018

N46 in de shortlist voor het monitoren van sluipverkeer

De kilometerheffing op zwaar vrachtvervoer heeft heel wat verkeersdrukte teweeggebracht op niet getolde gewestwegen. Dit sluipverkeer werd gedurende een jaar gemonitord. Recent werd een tussentijdse evaluatie besproken in het Vlaams Parlement. De ongerustheid van de burgers was terecht, want Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen vernam ook via de telresultaten dat de N46 tussen Oudenaarde en Zottegem effectief drukker is geworden. De N46 zit daarom in de shortlist van gewestwegen die blijvend gemonitord zullen worden. Lees meer

Berichten 36 tot 42 van 344 berichten.

Zoeken