Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

Nieuws

22-05-2018

Roken met kinderen in de wagen voortaan verboden

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering vandaag een rookverbod in voertuigen in het bijzijn van kinderen tot 16 jaar goedgekeurd. Ook Cindy Franssen is blij met dit rookverbod. Naar aanleiding van haar actuele vraag bleek snel een kamerbreed draagvlak.Lees meer

16-05-2018

Minister Schauvliege komt met verpakkingsplan

"Sterk werk van minister Joke Schauvliege. Wij steunen dit 200%. Niet alleen goed voor het milieu, ook belangrijk in de strijd tegen hormoonverstorende stoffen!", stelt Cindy Franssen. Lees meer over het verpakkingsplan in dit artikel!Lees meer

09-05-2018

Rookverbod in wagens met kinderen

U herinnert zich misschien mijn vraag aan minister Schauvliege nog van 22 november vorig jaar omtrent roken in het bijzijn van kinderen in de wagen. Onderzoek toonde toen aan dat het roken in een wagen de concentraties schadelijke stoffen voor kinderen doet oplopen tot wel 27 keer de normale proporties. Een praktijk die aan banden moest gelegd worden, dus.Lees meer

27-04-2018

Geluidshinder bijna verleden tijd aan brug Maagdendale

Al geruime tijd hadden de buurtbewoners aan de brug over de Schelde ter hoogte van Maagdendale te kampen met geluidshinder. Na enkele onderzoeken kwam de boosdoener aan het licht. Het euvel bleek een losgekomen brugvoeg in het brugdek, hetgeen voor de trillingen -en dus lawaai- zorgde.Lees meer

26-04-2018

In mei: aandacht voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

In mei vragen het Centrum voor Kankeropsporing en de partners extra aandacht voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen baarmoederhalskanker. Vrouwen van 25 tot en met 64 jaar worden aangemoedigd om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Naast een uitstrijkje om de drie jaar is ook preventie belangrijk. De Vlaamse overheid biedt alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs gratis het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Meisjes die nog niet gevaccineerd en jonger dan 19 zijn, kunnen het vaccin met een voorschrift van een arts bij de apotheker kopen. De arts kan het vaccin dan toedienen.Lees meer

23-04-2018

Nieuw woonzorgdecreet versterkt levenskwaliteit van mensen met zorgvraag

De thuiszorg en residentiële ouderenzorg in Vlaanderen staat mee in het middelpunt van grote maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing en (super-)diversiteit. De Vlaamse regering keurde vrijdag 20 april het ontwerpdecreet betreffende de woonzorg goed. Daarmee gaat Vlaanderen resoluut voor de versterking van de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag, zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, aan de hand van ‘7 sleutels voor goede persoonsgerichte woonzorg’. Lees meer

18-04-2018

10 Vlaamse woonzorgcentra geselecteerd om goede praktijken inzake zorgethiek met Vlaanderen te delen

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn 10 woonzorgcentra geselecteerd om een ethisch verantwoord zorgbeleid uit te bouwen. Woonzorgcentra zijn ‘zorgleefgemeenschappen’. Met het uitdrukkelijke accent op het woord ‘leef’. Het woonzorgcentrum is meer dan een zorggemeenschap en is een plaats waar mensen zo veel mogelijk op een gewone manier leven. Het relationele aspect in de aangereikte zorg en ondersteuning is dan ook van cruciaal belang voor de levenskwaliteit van de bewoner en zijn familie. Zorgbehoevende personen hebben betekenisvolle, oprechte relaties nodig om invulling te kunnen (blijven) geven aan hun verlangen er bij te horen, er toe te blijven doen. In Oost-Vlaanderen werden 3 woonzorgcentra uitgekozen voor dit project.Lees meer

Berichten 36 tot 42 van 354 berichten.

Zoeken