Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V

Nieuws

26-06-2013

Armoededebat Vlaams Netwerk tegen Armoede

Cindy nam op vrijdag 21 juni 2013 deel aan een debat rond armoede naar aanleiding van de 10-jarige verjaardag van het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Lees meer

21-06-2013

Lager snelheidsregime op de Katteberg en de Holleweg

Op de Katteberg (Ename) en de Holleweg (Volkegem), beide onderdeel van de gewestweg N441, brengt het huidige snelheidsregime van 90 km/u de verkeersveiligheid in het gedrang. Om het verschil met de bebouwde kommen (waar men slechts 50 km/u mag rijden) te verkleinen, is beslist om op de Katteberg en de Holleweg een maximale snelheid van 70 km/u in te voeren.Lees meer

20-06-2013

Provinciaal congres Oost-Vlaanderen

Op zaterdag 15 juni organiseerde CD&V haar provinciaal congres in Oost-Vlaanderen om provinciaal de ontwerpcongrestekst en de bijhorende Oost-Vlaamse amendementen te bespreken en te stemmen met de leden. Cindy begeleidde de werkgroep rond de statuten. Het voorstel rond de statuten kon alvast op de nodige draagkracht rekenen binnen de groep.

18-06-2013

Diverse wetsvoorstellen in stroomversnelling

De laatste maanden kwamen een aantal wetsvoorstellen van Cindy in een stroomversnelling terecht. Zo werd het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming al besproken in de commissie Justitie. Binnenkort zal er een hoorzitting georganiseerd worden waarbij een aantal deskundigen hun expertise inzake het dossier zullen toelichten. Ook naar aanleiding van het wetsvoorstel omtrent de effectieve invordering van onderhoudsschulden (DAVO) werd een hoorzitting georganiseerd. Momenteel worden een aantal amendementen uitgewerkt en ingediend.Lees meer

05-06-2013

Voorlopige herinrichting N42 Oosterzele aangevat

De werken aan de N42 in Oosterzele (Wetteren - Oombergen), die vooral de verkeersveiligheid ten goede dienen te komen, zijn vorige maand van start gegaan. De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 2.200.000 euro. Dit vernam Cindy van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits.Lees meer

03-06-2013

1 juni 2013: Dag van de afdeling in Sint-Niklaas

CD&V ging afgelopen zaterdag weer de dialoog aan. In Brussel ging jong en oud de dialoog aan over de Innesto voorstellen voor Brussel. In Sint-Niklaas kwamen z'n 250 lokale mandatarissen en bestuursleden samen om van gedachten te wisselen & elkaar te inspireren.Lees meer

30-05-2013

Begeleiding van kankerpatiënten bij terugkeer naar de werkvloer

In haar laatste rapport kaartte de Vlaamse Liga tegen Kanker de moeilijkheden aan die kankerpatiënten ondervinden wanneer ze weer aan het werk willen gaan. Zo worden kankerpatiënten soms ontslagen tijdens hun ziekteverlof of kort na de werkhervatting. Bij het zoeken naar werk lopen ex-kankerpatiënten vaak nog tegen vooroordelen van de werkgever aan, over mogelijk herval of eventuele afwezigheden. Er is geen duidelijk aanspreekpunt en de betrokkenen kunnen met deze problematiek noch bij de ziekteverzekering, noch bij de werkloosheidsuitkering terecht. Zo is bijvoorbeeld een geleidelijke afbouw van de uren niet mogelijk als voltijdse arbeid te zwaar blijkt te zijn en is er onvoldoende informatie over dat complex systeem en de rechten en plichten dat het meebrengt. Cindy benadrukt dat ons ganse systeem inzake gezondheid en (her)tewerkstelling vooral afgestemd is op acute ziekten, terwijl steeds meer mensen chronisch ziek zijn. Voor hen hebben we geen antwoorden. Bijvoorbeeld de...Lees meer

Berichten 309 tot 315 van 358 berichten.

Zoeken