Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V

Nieuws

15-07-2013

Participatiedecreet dringend aanpassen op basis van unaniem Vlor-advies

Cindy drong bij Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet aan om snel opvolging te geven aan het unaniem Vlor-advies over participatie op school. De Vlor maakte aan de minister het advies over om alle scholen toe te laten een eigen groeiproces naar participatie op te zetten. Minister Smet voorzag in zijn beleidsbrief de definitieve goedkeuring van de bijsturing van het Participatiedecreet voor het voorjaar van 2013. Het VSKO, alsook Cindy, betreurt echter dat het Participatiedecreet nog niet is gewijzigd vóór de samenstelling van de nieuwe schoolraden.Lees meer

10-07-2013

Oost-Vlaamse Reinaertprijs 2013

Op 29 juni sprak Cindy in Eine namens gedeputeerde Jozef Dauwe een dankwoord uit voor Paul Vergracht. Paul Vergracht ontving dit jaar de Oost-Vlaamse Reinaertprijs. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon die zich bijzonder heeft onderscheiden op heemkundig gebied. De 85-jarige Paul Vergracht is actief medewerker van de Heemkring Westerring (Eine, Heurne, Mullem) en benadrukt het belang van de “kleine geschiedenis” in de diverse eigen streekregio’s.Lees meer

10-07-2013

Versoepelde BTW-behandeling voedseldonaties op vraag van Senaat

In de Commissie Financiën van de Senaat werd op dinsdag 9 juli 2013 toelichting gegeven bij de voorstellen die als doel hebben het invoeren van een BTW-vrijstelling voor goederen die worden weggeschonken. Momenteel leeft 15,3% van de Belgen met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Armoede manifesteert zich echter niet alleen op financieel vlak, maar ook op andere domeinen. Cindy volgt deze problematiek op in zowel het Vlaams Parlement als de Senaat en diende hierover een resolutie (wetgevingsstuk 5-2156/1) in: “Mensen in armoede besparen op voeding, zodat zij andere belangrijke kosten zoals huur en energie kunnen betalen. Zo breidt het probleem zich uit: het weinige geld dat nog beschikbaar is binnen het gezinsbudget wordt besteed aan goedkope, eerder ongezonde voeding.” Lees meer

08-07-2013

Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten

Cindy diende in de Senaat een voorstel van resolutie in tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling. Lees meer

05-07-2013

50-jaar biljartclub Kunst en Vermaak

Op zaterdag 8 juni vierde biljartclub “Kunst en Vermaak” haar 50-jarig bestaan. De viering viel samen met de kampioenenhuldiging. Lees meer

04-07-2013

CD&V Oudenaarde brengt bezoek aan federaal parlement

De bestuursleden van CD&V Oudenaarde, Cindy's eigen afdeling, brachten vandaag een bezoek aan het federaal parlement. Lees meer

02-07-2013

Resolutie dubbele diagnose

Samen met onder meer collega-senator André du Bus de Warnaffe diende Cindy een resolutie in omtrent de opvang van personen met een mentale handicap die lijden aan een bijkomende geestelijke diagnose, in het bijzonder wanneer, als laatste redmiddel, een ziekenhuisopname is vereist wegens een toestand die gepaard gaat met een ernstige gedragsstoornis.Lees meer

Berichten 302 tot 308 van 358 berichten.

Zoeken