Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V

Nieuws

11-09-2013

Cindy in Denk Mee Krant Jong CD&V September 2013

Met als titel 'Kleurrijk samen aan politiek doen: een verrijking' verduidelijkt Cindy in de Denk-Mee-krant van Jong CD&V de allochtonenwerking van CD&V. Lees meer

18-08-2013

Belgische staat recupereert bijna twee miljoen euro van dienstenchequebedrijven

De Belgische staat recupereert bijna twee miljoen euro in de eerste vier maanden van 2013 van dienstenchequebedrijven die de wetgeving overtreden hebben. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (nr. 5-8944) van CD&V-gemeenschapssenator Cindy Franssen aan de federale minister van Werk. De bedragen hebben betrekking op de periode tussen 24 december 2012, de dag waarop de nieuwe en strengere wetgeving op de dienstencheque-ondernemingen van kracht ging, en 23 april 2013, de datum tot wanneer de cijfers beschikbaar waren.Lees meer

05-08-2013

Stand van zaken leerlingenbegeleiding op school

Cindy toetste bij Vlaams minister van Onderwijs naar de toekomstplannen van de CLB’s. Zo stelde Cindy vragen over de tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen, over de omkadering die zal worden geboden en hun rol met betrekking tot competentieontwikkeling.Lees meer

29-07-2013

Strategisch Plan Geletterdheid

Uit de laatste Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017 blijkt dat de doelstelling om de laaggeletterdheid bij jongeren tegen 2017 terug te dringen tot 3% nog lang niet in zicht is. Decenniumdoelen doet dan ook een aantal voorstellen en aanbevelingen zoals een onderwijsloopbaanbegeleiding voor jongeren en de automatische toekenning van de schooltoelagen. Cindy drong er bij minister Smet op aan om de aanbevelingen van Decenniumdoelen op te nemen bij de evaluatie van het nieuw Strategisch Plan Geletterdheid. Lees meer

25-07-2013

4 op 10 gemeenten hebben een schepen voor gelijke kansen

Meer steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel hebben nu ook een schepen voor Gelijke Kansen. Cindy vernam van de ministers Bourgeois en Smet dat 41% van de gemeenten in Vlaanderen en Brussel effectief een schepen voor Gelijke Kansen hebben. Dat is 8% meer dan in de vorige legislatuur. De Nederlandstalige vrouwenraad had hierop aangedrongen. Ook de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij, in hoofde van voorzitster Els Van Hoof, ijvert reeds jaren voor een volwaardig gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen op lokaal vlak.Lees meer

24-07-2013

Ronde Tafels Armoede “Een toekomst voor de OCMW’s?”

In navolging van het succes van de vorige Ronde Tafels organiseerde de CEDER-werkgroep Armoede, onder voorzitterschap van Cindy, opnieuw een reeks Ronde Tafels onder de noemer “Een toekomst voor OCMW’s?”. OCMW’s staan vandaag voor grote uitdagingen. De wijzigingen van het gemeente- en OCMW-decreet zullen een impact hebben op het kerntakendebat OCMW-gemeente. De bevoegdheidsoverdracht van de tewerkstellingsinstrumenten waarover een OCMW beschikt, stelt het kerntakendebat tussen OCMW en VDAB op scherp. Is het voor OCMW’s nog mogelijk om hun taak te blijven vervullen “eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”? Is en blijft het een kerntaak van OCMW’s en gemeenten om zelf zorg en opvang voor lokale ouderen te voorzien? Tijdens elke Ronde Tafel gingen we telkens omtrent één van deze thema’s het debat aan met verschillende (ervarings)deskundigen. Lees meer

22-07-2013

"De regering regeert": Senaatsfractie blikt terug op de voorbije maanden

Alvorens jullie een prettige vakantie te wensen, blikt Cindy samen met de Senaatsfractie graag kort terug op de voorbije maanden waarbij er door de meerderheid op verschillende vlakken heel wat werd gerealiseerd.Lees meer

Berichten 295 tot 301 van 358 berichten.

Zoeken