Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

Nieuws

03-12-2018

Agentschap Opgroeien voor alle kinderen en jongeren en gezinnen

Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien, naar analogie van andere Vlaamse agentschappen als Innoveren en Ondernemen of Wonen. Lees meer

27-11-2018

MyHealthViewer geeft 6,7 miljoen Vlamingen gebruiksvriendelijke en mobiele toegang tot gezondheidsgegevens

Welke vaccinaties heb je al gekregen, welke medicatie moet je nemen, wat zijn de groeicurves van je baby, wat is het resultaat van je laatste deelname aan een van de bevolkingsonderzoeken? Dit soort gezondheidsgegevens kan je vanaf nu snel, gebruiksvriendelijk en voor het eerst ook mobiel raadplegen via de nieuwe online toepassing MyHealthViewer. Nieuw is ook dat je via deze MyHealthViewer je medisch dossier samengevat kan raadplegen. Je krijgt ook een beter zicht op welke zorgverleners jouw gegevens op welk moment gebruiken en de toegang tot je gegevens wordt eenvoudiger.Lees meer

26-11-2018

Procesbegeleiders voor preventie in 600 woonzorgcentra

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen vanaf vandaag de hulp inroepen van een procesbegeleider. Die zal hen helpen bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond 4 gezondheidsthema’s: de preventie van ondervoeding, goede mondgezondheid, gepast gebruik van psychofarmaca en het voorkomen van valincidenten. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maakte hiervoor bijna 3,8 miljoen euro vrij. Daarmee kunnen meer dan 600 woonzorgcentra elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.Lees meer

22-11-2018

Lokale besturen krijgen kant-en-klare gezondheidsenquête om gezondheidsstatus van bevolking te meten

Melle voerde in 2018 als eerste lokale bestuur in Vlaanderen een lokale preventieve gezondheidsenquête uit. 1.021 inwoners van de gemeente vulden een vragenlijst in over hun gezondheid, alcohol, tabak, lichaamsbeweging en voeding. Het was een geslaagde test om te onderzoeken of zo’n gezondheidsenquête kant-en-klaar kan worden aangeboden aan lokale besturen en of het haalbaar is voor grote en kleine gemeenten om haar uit te voeren. De lokale gezondheidsenquête is opgesteld door Sciensano en gebaseerd op de nationale gezondheidsenquête. Ze moet gemeentes in staat stellen de gezondheidsstatus van hun bevolking te meten en te vergelijken met de algemene gezondheidsstatus in Vlaanderen. Die informatie kunnen ze gebruiken voor hun lokale (preventieve) gezondheidsbeleid, beleidsbeslissingen en -prioriteiten.Lees meer

21-11-2018

‘Kindreflex’ verhoogt aandacht hulpverleners voor veiligheid van kinderen

Naar schatting groeien 378.000 kinderen in Vlaanderen op bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. Vlaams minister Jo Vandeurzen stelde vandaag de Kindreflex voor dat op zijn vraag door het Steunpunt WVG werd ontwikkeld. Dit waakzaamheidsinstrument moet hulpverleners ondersteunen om bij de cliënten die bij een geestelijke gezondheidsvoorziening over de vloer komen hun ouderschap bespreekbaar te maken en de mogelijke onveiligheid van kinderen te detecteren en aan te pakken.Lees meer

21-11-2018

Bevolkingsonderzoeken naar Kanker: steeds betere kwaliteit en uitbreiding leeftijd Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

“Deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken worden steeds sneller doorverwezen indien verder onderzoek nodig is. We blijven ons in de nabije toekomst inzetten om de kwaliteit van de onderzoeken te verbeteren. Bovendien zullen in 2019 ook de 51- en 52-jarigen worden uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker, en in 2020 ook de 50-jarigen. Voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker zorgen we voor een strakkere opvolging van afwijkende resultaten”, stelt minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.Lees meer

09-11-2018

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica vraagt aandacht voor de problematiek van tienerpooiers en hun slachtoffers

Op vrijdag 9 november 2018 voerde de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij Oudenaarde haar jaarlijkse witte-lintjesactie tegen geweld op vrouwen. Van 6u30 tot 8u deelden enkele CD&V-mandatarissen en Vrouw & Maatschappij-vrijwilligers witte lintjes uit aan het station van Oudenaarde. De pendelaars kregen een wit lintje opgekleefd en ontvingen ook een flyer met informatie en beleidseisen om de problematiek rond tienerpooiers en hun slachtoffers aan te pakken.Lees meer

Berichten 15 tot 21 van 354 berichten.

Zoeken