Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V

Nieuws

17-12-2018

Naar een Lokaal loket kinderopvang in elke gemeente in Vlaanderen

De Vlaamse overheid blijft verder inzetten op toegankelijke en flexibele kinderopvang. Op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen keurde de Vlaamse Regering vrijdag 14 december 2018 definitief het besluit goed dat voorziet in de uitbreiding van een lokaal verwijzingsysteem dat gezinnen wegwijs maakt en hulp biedt bij het zoeken naar een flexibele, kwaliteitsvolle opvangplaats. Deze rol komt het Lokaal loket toe.Lees meer

14-12-2018

Interfederale aanpak nodig tegen kinderarmoede

De recent gepubliceerde studie van Frank Vandenbroucke, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, toont aan dat kinderarmoede in België groter is dan in onze buurlanden. Vlaanderen scoort in dat opzicht beter dan de andere regio’s, Wallonië en Brussel, maar we zijn er nog niet. “Elk kind in armoede, is er een te veel. Interfederale samenwerking is in dit opzicht essentieel om de strijd tegen armoede aan te binden”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen. Lees meer

13-12-2018

Vlaams Parlement keurt rookverbod in de wagen in het bijzijn van kinderen definitief goed

Vandaag keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goed waardoor roken in voertuigen voortaan verboden is in het bijzijn van min 16-jarigen. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen reageert tevreden: “De gezondheid van kinderen moet overal de norm zijn, ook in de auto.”Lees meer

05-12-2018

Zieke studenten behouden studiebeurs!

Vandaag kunnen meerderjarige studenten die door ziekte geen of een onvolledig studieprogramma volgen, geen aanspraak maken op een studietoelage. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits komt hier verandering in en wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten voor het krijgen van een studiebeurs voor zieke studenten afgeschaft.Lees meer

03-12-2018

Agentschap Opgroeien voor alle kinderen en jongeren en gezinnen

Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien, naar analogie van andere Vlaamse agentschappen als Innoveren en Ondernemen of Wonen. Lees meer

27-11-2018

MyHealthViewer geeft 6,7 miljoen Vlamingen gebruiksvriendelijke en mobiele toegang tot gezondheidsgegevens

Welke vaccinaties heb je al gekregen, welke medicatie moet je nemen, wat zijn de groeicurves van je baby, wat is het resultaat van je laatste deelname aan een van de bevolkingsonderzoeken? Dit soort gezondheidsgegevens kan je vanaf nu snel, gebruiksvriendelijk en voor het eerst ook mobiel raadplegen via de nieuwe online toepassing MyHealthViewer. Nieuw is ook dat je via deze MyHealthViewer je medisch dossier samengevat kan raadplegen. Je krijgt ook een beter zicht op welke zorgverleners jouw gegevens op welk moment gebruiken en de toegang tot je gegevens wordt eenvoudiger.Lees meer

26-11-2018

Procesbegeleiders voor preventie in 600 woonzorgcentra

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen vanaf vandaag de hulp inroepen van een procesbegeleider. Die zal hen helpen bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond 4 gezondheidsthema’s: de preventie van ondervoeding, goede mondgezondheid, gepast gebruik van psychofarmaca en het voorkomen van valincidenten. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maakte hiervoor bijna 3,8 miljoen euro vrij. Daarmee kunnen meer dan 600 woonzorgcentra elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.Lees meer

Berichten 15 tot 21 van 358 berichten.

Zoeken