Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V

Nieuws

05-07-2017

Sociale bescherming voor iedereen

In het kader van de campagne “Sociale bescherming voor iedereen” heeft Wereldsolidariteit vorig jaar één en ander doen bewegen op politiek vlak. Naar analogie van een in de Kamer gestemde resolutie van CD&V-kamerlid Els Van Hoof, heb ik eveneens in het Vlaams parlement een resolutie ingediend betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming en waardig werk in het Vlaams internationaal beleid. Deze resolutie werd meegetekend door de meerderheidspartijen.Lees meer

24-05-2017

6 CD&V afdelingen slaan handen in elkaar om bestuursleden te informeren rond de inkanteling van OCMW in de gemeente.

CD&V Liedekerke, Affligem, Ninove, Haaltert, Roosdaal en Denderleeuw nodigden op vrijdagavond 19 mei 2017 Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator Cindy Franssen uit om een toelichting te geven over de stand van zaken van het dossier rond de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Lees meer

13-07-2016

Vlaamse ziekenhuizen op mensenmaat

De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het zorglandschap. Om ervoor te zorgen dat zij kunnen inspelen op de sterk gewijzigde zorgvraag door onder meer vergrijzing, diversiteit en toename van chronische ziekten wordt het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen voor ziekenhuizen ontwikkeld. De Vlaamse Regering heeft hiervan vandaag kennis genomen. Met het plan wil Vlaanderen de ziekenhuiszorg nog beter afstemmen op de behoefte van de burger.Lees meer

05-07-2016

Vlaanderen zet in op waardering en ondersteuning van mantelzorgers

Om mantelzorgers beter te ondersteunen, maakt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een plan klaar dat zoveel mogelijk aan de noden van de mantelzorger tegemoetkomt. De focus van het plan ligt op toegankelijke informatieverstrekking, ondersteuning op maat van de mantelzorger en een goede relatie met professionele zorgverstrekkers. Twee onderzoeken naar de behoeften van de mantelzorgers liggen mee aan de basis van het plan.Lees meer

08-02-2016

Sensibiliseringscampagne voor bevolkingsonderzoek naar zeldzame ziekten bij pasgeboren baby’s

Het bevolkingsonderzoek bij pasgeborenen heeft tot doel zeldzame aangeboren ziekten op te sporen. Het bloedstaal wordt afgenomen door een kleine prik in de hand van de baby. De bloedafname moet ten vroegste na 72 uur en niet later dan 96 uur na de geboorte gebeuren. Zo wordt in Vlaanderen elk jaar 99,8% van de baby’s getest, in de meeste gevallen op de materniteit. Doordat de kraamperiode in het ziekenhuis steeds korter wordt, zal deze prik vaker aan huis gebeuren. Om jonge ouders te attenderen op het belang van de prik start de Vlaamse overheid een sensibiliseringscampagne met een website en een folder.Lees meer

27-12-2015

#IKBENWIJ

Drie eenvoudige woorden die duidelijk maken dat elke mens 100% zichzelf kan zijn én tegelijk zijn verantwoordelijkheid kan nemen tegenover zijn omgeving en de hele samenleving. En dat zit in kleine dingen: zelfs door een klein stukje van jezelf te geven, verwarm je onze samenleving.Lees meer

20-12-2015

Politieke academie

Jaarlijks organiseert CD&V een Politieke Academie voor jongvolwassen CD&V-ers. Dit is een intensief traject waarbij zij ondergedompeld worden in de politieke wereld in al haar dimensies. Lees meer

Berichten 1 tot 7 van 78 berichten.
Eerste Recenter nieuws 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Ouder nieuws Laatste

Zoeken