Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V

Nieuws

20-06-2017

30 miljoen euro voor de strijd tegen kinderarmoede via unieke publiek-private samenwerking

eer dan twaalf procent van de Vlaamse baby’s en peuters groeit op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil dit tij doen keren. De familie Bernard, Gonda en Emily Vergnes vinden deze cijfers eveneens onaanvaardbaar en willen deze cirkel van armoede doorbreken. Daarom zetten ze samen onder impuls van de Koning Boudewijnstichting, een unieke publiek-private samenwerking op om gezinnen met jonge kinderen meer kansen te geven. Lees meer

17-04-2017

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft in de VISO school in Roeselare het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ gelanceerd. Volgend schooljaar krijgen 30 secundaire scholen een traject op maat aangeboden om armoede en onbetaalde facturen aan te pakken. Het gaat om een unieke samenwerking tussen de armoedesector en de onderwijswereld. Een vormingswerker, ervaringsdeskundige in de armoede en de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels zullen de scholen begeleiden. De school zelf stelt een geëngageerd armoedeteam samen. Minister Crevits investeert 150.000 euro in het project.Lees meer

07-02-2017

'Mensen in Armoede hebben lak aan aan het freewheelen met armoedecijfers'

Tijdens het actualiteitsdebat rond de armoedecijfers die minister Homans bekendmaakte, benadrukte Cindy het belang van de betrokkenheid van mensen in armoede in de samenleving. Haar krachtig pleidooi, die veel lof kreeg, kan u hier in woord en beeld terugvinden.Lees meer

14-10-2015

Decenniumdoelen 2017

Het is goed dat organisaties zoals Decenniumdoelen, het middenveld, de vinger aan de pols houden inzake armoedebestrijding. Want hoewel de cijfers in Vlaanderen relatief stabiel blijven, moeten de stijgende kinderarmoede en de hardnekkige generatiearmoede ons zorgen baren. Cindy kwam hierover tussen in de commissie naar aanleiding van een interpellatie. Lees meer

20-07-2015

Het Vlaams actieplan armoedebestrijding - Deel 2

Het VAPA werd 'just in time' goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Opnieuw werd er een actualiteitsdebat gehouden. Lees meer

26-06-2015

Vlaams actieplan armoedebestrijding

Cindy stelde de CD&V-prioriteiten op scherp naar aanleiding van het actualiteitsdebat over het Vlaams actieplan armoedebestrijding.Lees meer

08-05-2015

Maatregel 1-euromaaltijden biedt kansen als deel van coherente aanpak

De Vlaamse minister van armoedebestrijding lanceerde vandaag het voorstel om 1-euromaaltijden aan te bieden. CD&V wijst erop dat armoedebestrijding meer moet zijn dan dergelijke op zich staande maatregelen. Cindy Franssen: “Armoede is een complex gegeven en vraagt een coherent plan met aandacht voor werk, huisvesting, onderwijs, participatie, … Het is een en/en/en/…-verhaal. Met een op zich staande maatregel kunnen we het verschil niet maken.”Lees meer

Berichten 1 tot 7 van 20 berichten.
Eerste Recenter nieuws 1-7 8-14 15-20 Ouder nieuws Laatste

Zoeken