Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

Nieuws

07-01-2018

N46 in de shortlist voor het monitoren van sluipverkeer

De kilometerheffing op zwaar vrachtvervoer heeft heel wat verkeersdrukte teweeggebracht op niet getolde gewestwegen. Dit sluipverkeer werd gedurende een jaar gemonitord. Recent werd een tussentijdse evaluatie besproken in het Vlaams Parlement. De ongerustheid van de burgers was terecht, want Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen vernam ook via de telresultaten dat de N46 tussen Oudenaarde en Zottegem effectief drukker is geworden. De N46 zit daarom in de shortlist van gewestwegen die blijvend gemonitord zullen worden. Lees meer

25-12-2017

Minister Crevits voert algemeen rookverbod in op scholen

Vanaf volgend schooljaar komt er een algemeen rookverbod op de scholen in Vlaanderen. Het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De maatregel biedt scholen de kans om hun voorbeeldfunctie te versterken en is in het belang van de gezondheid van elke jongere.Lees meer

11-12-2017

Oprichting Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. In Vlaanderen lijden naar schatting 360.000 tot 480.000 mensen aan een zeldzame ziekte. In totaal bestaan er meer dan 7.000. Ze worden vaak niet herkend of pas laat gediagnosticeerd. Hierdoor verlopen de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met deze aandoeningen niet altijd optimaal. Een multidisciplinair kader waarbinnen de nodige expertise aanwezig is, is de beste manier om dit te ondervangen. Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid wordt nu één Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten opgericht.Lees meer

26-11-2017

Vlaams Parlement unaniem vóór verbod op roken in de auto met kinderen, voorstel van Cindy.

Vlaams parlementslid Cindy Franssen (CD&V) dient samen met Sabine de Bethune (CD&V) en de meerderheidspartijen een resolutie in naar analogie van een in de Kamer gestemde resolutie van CD&V-kamerlid Els Van Hoof. Deze resolutie bepleit de verankering van het recht op sociale bescherming in het Vlaams internationaal beleid en in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Hiermee zetten de Vlaamse meerderheidspartijen zich op 1 lijn met de NGO-campagne ‘Sociale bescherming voor iedereen’ (www.socialebescherming.be). Lees meer

23-11-2017

Cindy Franssen wil sociale bescherming verankeren in Vlaams internationaal beleid

Vlaams parlementslid Cindy Franssen (CD&V) dient samen met Sabine de Bethune (CD&V) en de meerderheidspartijen een resolutie in naar analogie van een in de Kamer gestemde resolutie van CD&V-kamerlid Els Van Hoof. Deze resolutie bepleit de verankering van het recht op sociale bescherming in het Vlaams internationaal beleid en in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Hiermee zetten de Vlaamse meerderheidspartijen zich op 1 lijn met de NGO-campagne ‘Sociale bescherming voor iedereen’ (www.socialebescherming.be).Lees meer

03-11-2017

4 bruggen onder de N60 te Oudenaarde worden hersteld

In 2019 zullen 4 bruggen op de N60 te Oudenaarde worden hersteld en gesaneerd. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) naar Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts. Lees meer

28-10-2017

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: Tijdig opsporen is belangrijk, kwaliteit blijft grootste prioriteit

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt vandaag, binnen het kader van de Gezondheidsdoelstelling Bevolkingsonderzoeken naar kanker, samen met het Centrum voor Kankeropsporing en Stichting Kankerregister het jaarrapport 2017 voor. De sensibiliseringscampagnes van de Vlaamse overheid en haar partners werpen hun vruchten af, want voor het eerst in jaren is de participatie voor alle drie de bevolkingsonderzoeken gestegen. De kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken is ook opnieuw verbeterd. De screenings naar borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker blijven erin slagen meer kankers in een vroeg stadium te vinden. Kwaliteit blijft hierbij de grootste prioriteit. De Vlaamse overheid wil nog meer acties naar doelgroepen die nu onvoldoende deelnemen. Ook het inzetten op snellere en correcte opvolgonderzoeken is essentieel.Lees meer

Berichten 1 tot 7 van 303 berichten.
Eerste Recenter nieuws 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Ouder nieuws Laatste

Zoeken