Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

Recente nieuws

14-02-2019

Snellere zorg voor mentale gezondheid van zwangere vrouwen

De proefprojecten ‘perinatale geestelijke gezondheidszorg’ hebben aangetoond dat de screening naar psychische problemen tijdens de zwangerschap, maar ook erna, belangrijk is. Zowel voor de moeder, de partner als de ongeboren baby. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin breidt de proefhoudende aanpak van de mentale gezondheidsproblemen van zwangere en bevallen vrouwen nu uit over heel Vlaanderen. Elke vrouw in Vlaanderen zal tijdens de zwangerschap worden bevraagd naar haar gebruik van alcohol en middelen en tijdens en na de zwangerschap gescreend op angst en depressieve klachten.Lees meer

07-02-2019

Nieuw woonzorgdecreet beschermt cliënten tegen niet erkende initiatiefnemers

Het vernieuwde woonzorgdecreet werd vandaag op initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het decreet legt de doelstellingen, de werkingsprincipes en de opdrachten vast voor de woonzorgvoorzieningen en de verenigingen voor mantelzorgers en verenigingen. Het decreet wil de levenskwaliteit van de bewoners beschermen, onder meer door de erkenningsplicht voor de initiatiefnemers te veralgemenen.Lees meer

01-02-2019

Nog eens 724 personen met een handicap krijgen budget van €300 per maand voor ondersteuning

724 volwassenen met een handicap zullen vanaf mei 2019 automatisch het zorgbudget voor personen met een handicap van 300 euro per maand op hun rekening zien verschijnen. Het gaat om mensen die vandaag nog niet over een persoonsvolgend budget beschikken, maar daar wel, met hoge prioriteit, een vraag naar hebben. In afwachting van hun persoonsvolgende budget krijgen zij nu dus al een zorgbudget dat ze vrij kunnen besteden voor hun ondersteuning, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang.Lees meer

31-01-2019

Zelfzorgcampagne #Leefzonderfilter is terug: hoe gaat het écht met jou?

Wegens succes herhaald: de zelfzorgcampagne ‘Leef zonder filter’ wordt op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hernomen. Vorig jaar bereikte de campagne om en bij de 360.000 Vlaamse jongeren of 70% van de doelgroep tussen 16 en 24 jaar. Deze jongeren kregen de boodschap mee om even de filter, de schijn dat alles altijd oké is, op sociale media af te gooien en te tonen hoe het écht met hen gaat. De campagne wordt deze namiddag vanaf 16u op gang getrapt in Planeet De Cock op MNM.Lees meer

31-01-2019

Nieuwe richtlijnen voor gezonde broodjes op school

Vandaag lanceren Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven een gids met nieuwe, concrete richtlijnen voor gezonde broodjes op school. 7 op de 10 secundaire scholen bieden belegde broodjes of boterhammen aan, in basisscholen is dat 1 op de 10. De nieuwe gids geeft een aantal tips om stapsgewijs en in samenwerking met het schoolteam, ouders en leerlingen een evenwichtig broodjesaanbod samen te stellen. Lees meer

10-02-19

Eetfestijn Cindy Franssen

Cindy legt uit: Hormoonverstorende stoffen

Koffie zal nooit meer hetzelfde zijn...Zoeken