Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

Recente nieuws

18-12-2018

Pasgeboren baby’s worden vanaf 2019 ook op muco gescreend

Wie vader of moeder is, weet dat elk pasgeboren kind 72 uur tot 96 uur na de bevalling een bloedprik – vroeger een hielprik – krijgt. Dit gebeurt om de baby te kunnen screenen op een aantal aangeboren aandoeningen.Lees meer

17-12-2018

Naar een Lokaal loket kinderopvang in elke gemeente in Vlaanderen

De Vlaamse overheid blijft verder inzetten op toegankelijke en flexibele kinderopvang. Op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen keurde de Vlaamse Regering vrijdag 14 december 2018 definitief het besluit goed dat voorziet in de uitbreiding van een lokaal verwijzingsysteem dat gezinnen wegwijs maakt en hulp biedt bij het zoeken naar een flexibele, kwaliteitsvolle opvangplaats. Deze rol komt het Lokaal loket toe.Lees meer

13-12-2018

Vlaams Parlement keurt rookverbod in de wagen in het bijzijn van kinderen definitief goed

Vandaag keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goed waardoor roken in voertuigen voortaan verboden is in het bijzijn van min 16-jarigen. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen reageert tevreden: “De gezondheid van kinderen moet overal de norm zijn, ook in de auto.”Lees meer

05-12-2018

Zieke studenten behouden studiebeurs!

Vandaag kunnen meerderjarige studenten die door ziekte geen of een onvolledig studieprogramma volgen, geen aanspraak maken op een studietoelage. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits komt hier verandering in en wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten voor het krijgen van een studiebeurs voor zieke studenten afgeschaft.Lees meer

03-12-2018

Agentschap Opgroeien voor alle kinderen en jongeren en gezinnen

Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien, naar analogie van andere Vlaamse agentschappen als Innoveren en Ondernemen of Wonen. Lees meer

Cindy legt uit: Hormoonverstorende stoffen

Koffie zal nooit meer hetzelfde zijn...Zoeken